UZMANLIKLARIMIZ

Sözleşme çevirileri, mahkeme ve şahit kayıtları, yeminli beyanlar, yasal uyarılar, gizlilik sözleşmeleri, hukuki sertifika ve beyanlar, yasa ve yönetmelikler, hükûmet raporları ve yasal raporlar, patent ve marka başvuruları, akreditif mektupları, davalarda kullanılacak teknik belgeler, ruhsat çevirileri, kayıt evrakları çevirisi, uzman raporları çevirisi, anlaşmazlık, tahkim vb.

Bilanço, ticari sözleşme, yıllık rapor, kurumsal finans belgeleri, finansal yazılım veya pazar araştırmaları, sigortacılık vb.

Tahlil sonucu, tıbbi araştırma, diş hekimliği, jinekoloji, biyomedikal, mikrobiyoloji, tıbbi makale, tıbbi kitap, laboratuvar test sonucu, sağlık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, prospektüs, ortodonti, sağlık belgesi, tıbbi literatür, ameliyat raporu, radyoloji tetkik raporu, epikriz raporu medikal ürünlerin patent, akademik tıp belgeleri, veterinerlik vb.

Telekominikasyon, mühendislik, mimarlık, inşaat, elektronik-elekrik, fizik, kimya, biyoloji, optik, hidrolik, televizyon, bilişim, yazılım, uzay teknolojileri ve makina kullanım kılavuzlarında, tesis, ekipman kurulumları VB.

Otomotiv sektörü pazarlama metinleri, şirket içi eğitim dökümanları, ruhsat, garanti, sertifika vb. belge çevirileri, arayüz çevirileri ( Kullanıcı, bayii, servis vb), tanıtım broşürleri ve ürün katalogları, teknik eğitim dokümanları, araç kullanım kılavuzları, müşteri hizmetleri ve bültenler, etkinlik raporları, veri koruma, ISO ve kalite belgeleri, Satış mektupları ve teklifler, yazışmalar, Teknik servis ve hizmetler Bakım, onarım dökümanları.

Sunum dosyaları, tanıtım metinleri, sürdürülebilir enerji, yakıtlar vs. Hakkındaki makaleler, akademik araştırmalar vb.